Vår styrelse

Ordförande:
Roger Larsson
roger.rogge.larsson[at]gmail.com

Vice ordförande:
Vakant

Sekreterare:
Linda Johnsson
lurax[at]live.se

Kassör:
Britta Söderberg

Ledamot:
Angelica Nilsson
idaangelicanilsson[at]gmail.com

Ledamot:
Vakant

Ledamot:
Vakant

Suppleant:
Vakant

Suppleant:
Vakant